DIT IS WIJS

Leerkracht speciaal onderwijs bovenbouw

Deze school richt zich op leerlingen met gedrags- of psychiatrische problemen op het niveau van moeilijk lerende kinderen. De school richt zich op leerlingen van 6 tot en met 12 jaar (met de mogelijkheid dit een jaar te verlengen). Ook kunnen zich problemen voordoen bij de leerlingen met betrekking tot expliciete leerproblemen, zoals reken- en taalstoornissen. Momenteel zijn er drie groepen schoolverlaters en wordt er nu een vierde groep gecreëerd. Het betreft een cluster 4 school waar de nadruk ligt op...


  • Fulltime

  • Breda

  • MBO / HBO
Ga naar OTSO.nl