OTSO

Privacy voorwaarden

Toepassing van het Privacy beleid

OTSO B.V. (hierna te noemen: “OTSO”) respecteert uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft het beleid van OTSO met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van de persoonsgegevens die u aan OTSO geeft/verstrekt. Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.otso.nl (hierna te noemen: “de Site”) en de applicatie (hierna te noemen: “de App”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Door gebruik te maken van de website www.otso.nl en de daaraan gerelateerde App, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door OTSO van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en de Algemene voorwaarden). Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 juni 2015. Dit privacybeleid geldt alleen voor informatie die u zelf invoert de App, en/of de Site). Er zullen geen andere gegevens worden verzameld of verwerkt die OTSO over u ontvangt van derden..

OTSO is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens door OTSO is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze melding en meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Verzamelde informatie
Nadat u zich registreert op de App en/of de Site als werkzoekende of als werkgever, stemt u ermee in dat de door u ingevoerde en/of door u verstrekte gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op de servers van OTSO. OTSO verzamelt in dit verband ten minste de volgende gegevens: uw inloggegevens, uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geschiedenis ter zake van werkgelegenheid & opleiding, salarisgegevens, uw werk ervaring, gegevens over uw interesses en vaardigheden en uw curriculum vitae..

De servers van OTSO leggen bovendien automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal en de datum en tijd van uw bezoek aan de Site en/of de App.

OTSO bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zoals dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.

OTSO kan sign-on diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere “social media” websites toegang te krijgen tot de Site en/of de App. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw OTSO account en u OTSO toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat OTSO gegevens van deze derde-website kan verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verzamelde informatie
OTSO maakt het handhaven van uw persoonlijke levenssfeer een van onze topprioriteiten OTSO zal zich ervoor inspannen om uw identiteit anoniem te laten zijn, door uw voor- en achternaam, uw foto en uw contactinformatie in beginsel voor werkgevers te verbergen. OTSO zal deze informatie eerst aan een werkgever verstrekken, nadat u in de App middels de “swipe button” heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vacature van die betreffende werkgever. Werkzoekenden zijn gewaarschuwd dat hun account informatie kan bevatten die hen identificeerbaar maakt voor derden alsmede die het mogelijk maakt dat zij gezocht (en gevonden) worden door werkgevers buiten de Site en/of App, zelfs met het vorenbedoeld verbergen van bepaalde informatie. Op het moment dat u zich zorgen maakt dat dit plaatsvindt ten aanzien van uw account, dan wijst OTSO u erop dat u bepaalde informatie die uw identiteit kan prijsgegeven kunt bewerken en/of verwijderen, zoals uw werkervaring en/of uw opleidingsgeschiedenis. Aan de bedrijven die u op uw account opneemt, wordt de toegang tot uw profiel ontzegd. OTSO aanvaardt onder geen beding aansprakelijkheid op het moment dat het voor een werkgever mogelijk is om uw identiteit buiten de Site en/of App te achterhalen via een derde-website of zoekmachine. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid als gebruiker van de Site en/of App om informatie waarvan u vermoedt dat deze u kan identificeren te verbergen en/of te verwijderen. Het e-mailadres dat u aan OTSO verstrekt zal niet gedeeld worden met enige werkgever dan wel een derde buiten de Site en/of App. Op het moment dat OTSO u, als werkzoekende, middels e-mail verbindt met een werkgever, zal OTSO uw e-mailadres niet met die betreffende werkgever delen. In plaats daarvan zal OTSO uw e-mailadres afschermen en het e-mailbericht via een anonieme e-mailserver aan de werkgever doorsturen. OTSO verbindt een werkzoekende en een werkgever via e-mail of via telefoon. U kunt uw e-mailadres uiteraard ook naar eigen goeddunken delen.

Gebruik en delen van informatie
OTSO gebruikt de verzamelde informatie om u te voorzien van werkaanbevelingen en om met u te communiceren. Voorts wordt de informatie gebruik voor verbetering van de door OTSO aangeboden diensten en/of producten. OTSO kan naar eigen goeddunken de door haar verzamelde informatie van dan wel over u gebruiken voor haar diensten, haar reactie richting u en om verbeteringen aan te brengen aan de Site, de App en eventuele andere diensten en/of producten. De redenen voor communicatie kunnen zijn:

Meldingen van wijzigingen in de App en/of de Site;
Handhaving van de voorwaarden van de dienst van OTSO;
Feedback over de dienstverlening van OTSO;
kwesties met betrekking tot uw account of uw profiel;
nieuwe aankondigingen met betrekking tot functies binnen de App en/of de Site;
Om te voldoen aan de toepassselijke wet- en regelgeving;
Om enige andere reden, goedgekeurd door het management van OTSO.
“Opt-out” informatie

U kunt ervoor kiezen om geen verdere informatie te ontvangen van OTSO. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen, zulks door middel van het maken van de gewenste wijziging in de sectie “instellingen” van uw account. Deze instellingen zijn toegankelijk door op de link te klikken die u aantreft onderaan iedere e-mail die OTSO aan u stuurt.

Verwijderen account
OTSO behoudt zich het recht voor om het account van elke gebruiker naar eigen goeddunken te verwijderen. Op het moment dat u uw eigen account zou willen verwijderen of schorsen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen via e-mail (info@otso.nl).

Derden en privacy
OTSO kan uw gegevens verspreiden onder derden die in en voor de diensten van OTSO adverteren, sponsoren en dergelijke indien u daarvoor voorafgaand uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Indien u hier tegen bezwaar heeft, laat OTSO dit dan weten via info@otso.nl.

Cookies
OTSO maakt gebruik van cookies op de Site en op de App. Een cookie is eenvoudig klein bestand dat tijdelijk in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de Site en App zorgen cookies ervoor dat uw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend.

In overeenstemming met de geldende regelgeving plaatst OTSO alleen performance cookies (cookies om de prestaties van de Site en App te verbeteren) en analysis cookies (cookies die OTSO in staat stelt beter te begrijpen hoe bezoekers de Site en App gebruiken, zodat OTSO de Site, App, producten en diensten daarop aan kan passen en verbeteren) indien u OTSO daarvoor uw toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming geven door het aanvinken van een hokje in het zogeheten “cookie scherm” dat wordt getoond bij uw eerste bezoek aan de Site of de App. Dit scherm kan van tijd tot tijd opnieuw worden getoond, bijvoorbeeld als een bepaalde cookie is geweigerd, verlopen of verwijderd.

U kunt de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan de Site en App geen cookies ontvangt. Houdt u er wel rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site en App. Door het uitschakelen van de cookie-functionaliteit kan het voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Site en App. Een andere mogelijkheid is dat uw de browser van uw computer zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. De consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe u uw browser kunt instellen.

Op de Site en App kunnen ook cookies door derden worden geplaatst, bijvoorbeeld cookies van Google, Facebook, Twitter, Hyves, enzovoorts. Op het gebruik door derden is het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. OTSO is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden.

Voor meer informatie over cookies en het beleid hieromtrent kunt u contact opnemen per e-mail via info@otso.nl of per post aan OTSO B.V., St. Maartensloop 50, (5032 CW) Tilburg.

Beveiliging
OTSO handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen
OTSO behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. OTSO adviseert u daarom regelmatig dit privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Inzage, correctie en recht van verzet
U kunt OTSO te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door OTSO verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u haar verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door OTSO, of derden, benaderd wilt worden, laat OTSO dit dan weten per e-mail via info@otso.nl. Als u verdere vragen heeft over dit privacybeleid, de handelwijzevan OTSO met betrekking tot de Site en/of de App, of als u wilt dat OTSO uw (persoons)gegevens uit haar database wijzigt en/of verwijdert, kunt u OTSO bereiken via het e-mailadres: info@otso.nl, met als onderwerpregel: "Privacy Beleid ".

Zij maakten de match op OTSO

OTSO

Download de app: Apple | Android