Keerpunt

Keerpunt helpt de werkende mens vooruit en biedt daardoor een zeker vooruitzicht. Als verantwoordelijk speler in de wereld van arbodienstverlening, re-integratie, casemanagement en het toekomstige werken, levert Keerpunt effectieve en duurzame oplossingen. Voor zowel de korte als de lange termijn.

Keerpunt heeft een positief mensbeeld, omarmt innovatie, verlegt zo nodig kaders en weet precies hoe om te gaan met de continue veranderingen in de relatie tussen mens en werk.

Ga naar OTSO.nl