Leger des Heils Den Haag

Het Leger des Heils is een professionele organisatie van waaruit we met onze christelijke identiteit zorg verlenen aan de mensen die geen helper hebben. Denk hierbij uiteraard aan dak- en thuislozen maar zeker ook aan jongeren, tienermoeders, kinderen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen die in aanraking zijn geweest met justitie of te maken hebben gehad met huiselijk geweld.
Als medewerker maak jij uit in het leven van mensen door professioneel en mensgericht herstel in het leven te zoeken met onze deelnemers.

Ga naar OTSO.nl