Matchpartner

Als gespecialiseerd bureau voor werving & selectie, detachering en arbeidsmobiliteit voegt Matchpartner waarde toe aan het samenbrengen van opdrachtgevers en kandidaten. Dit doen we met ervaring, kennis en focus binnen de sectoren:

Zorg & Welzijn
Re-integratie & Verzuim
Gemeente
Commerciële Arbeidsbemiddeling
Arbeidsmobiliteit

Het zijn verschillende sectoren die vragen om uiteenlopende benaderingen, met toch één oplossing: de beste match tussen opdrachtgever en werknemer, of tussen project en interimmer. Om deze oplossing te realiseren, werken er bij Matchpartner vakvolwassen consultants met een professionele achtergrond in de betreffende sector waarvoor zij werven en selecteren. We laten u graag onze toegevoegde waarde ervaren.

Lopende vacatures van Matchpartner
(Huis)arts Verstandelijk Gehandicapten Accountmanager Werk & Participatie Administratief Medewerker Jeugd & Regie Administratief medewerker WMO Adviseur Bedrijfsbureau Ruimte Adviseur Mobiliteit en Verkeer Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu Adviseur Veiligheid Afdelingshoofd Apotheek Afdelingshoofd Apotheek Afdelingsmanager Beleid en Ontwikkeling AIOS verzekeringsarts Allround WMO-consulent Ambulant Begeleider Arts Ouderenpsychiatrie Assetmanager Basisarts Gehandicaptenzorg Basisarts GGZ (alleen diensten) Basisarts Verslavingszorg Basisarts Verstandelijk Gehandicapten Basisarts voor de sociale geneeskunde Basispsycholoog Begeleider Wmo (Ambulant) Begeleider Wmo (Ambulant) Beheerder/Assetmanager Beleidsadviseur bestemmingsplannen/projectbegeleid Beleidsmedewerker Grondzaken Beleidsmedewerker Jeugd Beleidsmedewerker Verkeer Beleidsmedewerker Wonen Beleidsmedewerker Wonen Bouwinspecteur Bouwinspecteur Bouwinspecteur Bouwinspecteur Bouwplantoetser Bouwplantoetser Bouwplantoetser Bouwplantoetser Wabo Casemanager Jeugd Casemanager Wabo Casusregisseur Casusregisseur Huiselijk Geweld Casusregisseur Sociaal Team Constructeur Constructeur Consulent Inkomen Consulent Inkomen/Bijzondere Bijstand Consulent Jeugd Consulent Multidisciplinair Specialistenteam Consulent Schuldhulpverlening Consulent WMO Consulenten Inkomen Consulenten Inkomen Coördinator Bouwtoezicht en Constructie Coördinator Civiel- en Vastgoedbeheer Coördinator in de zorg Coördinerend GZ/KP Psycholoog Kinderbescherming Coördinerend Psycholoog Systeemtherapie Docent Bedrijseconomie Docent Biologie Docent Biologie Docent Duits Docent Duits Docent Economie Docent Economie Docent Economie Docent Economie Docent Engels Docent Frans Docent Frans 2e graads Docent Klassieke Talen Docent Natuurkunde Docent Natuurkunde Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Wiskunde Docent Wiskunde Docent Wiskunde Docent Wiskunde en Rekenen Docent Wiskunde en Rekenen Ervaren Psycholoog Verslavingszorg Gedragsdeskundige Gedragsdeskundige Gedragsdeskundige Gemeente Gedragsdeskundige Gezonde Leefstijl Gedragsdeskundige Intramuraal Gedragsdeskundige MVB Gedragskundige Veilig Thuis Gedragskundige Verstandelijk Gehandicapten Gedragswetenschapper Gedragswetenschapper Gezinsmanager Gezinsmanager instroom Groepsleider Meervoudig Gehandicapten (12-24 upw) GZ-Psycholoog GZ-psycholoog Autisme GZ-psycholoog Diverse Gemeentes GZ-psycholoog Kind en Jeugd GZ-psycholoog Kortdurende Interventies GZ-psycholoog Kortdurende Interventies Interventieconsulent Jeugdbeschemer Instroom Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer/ Onderzoeker Veilig Thuis Jeugdconsulent Jeugdconsulent CJG volgens "de Nieuwe Route" Jeugdconsulent gemeente Jeugdhulp consultatie en advies Jeugdhulpverlener Jeugdwerker Junior Casemanager Junior Casemanager Junior jurist ruimtelijke ordening Junior Specialist Civiel- en Vastgoedbeheer Junior Stedenbouwkundige Juridisch Adviseur Juridisch Adviseur Handhaving Juridisch adviseur parkeren en verkeer Jurist bestemmingsplannen Jurist Bezwaar en Beroep Jurist Handhaving Jurist Handhaving Jurist Handhaving Omgevingswet Jurist Ruimtelijke Ordening Klantmanager / Schuldhulpverlener Klantmanager Doelmatigheid Klantmanager Doelmatigheid / Jobcoach Klantmanager Inkomen Klantmanager Re-integratie Klantmanager Werk & Inkomen Klantmanager WMO/Procesregisseur Klinisch Psycholoog As-2 Problematiek Kwaliteitscoördinator WMO/Jeugd Kwaliteitsmedewerker Kwaliteitsmedewerker Jeugd Kwaliteitsverpleegkundige (niet aan bed en geen na Leerwerkbegeleider Leidinggevende Zorg Minderjarige Vluchtelingen Maatschappelijk Werker Kindermishandeling en Huise Marketeer met organisatieskills Medewerker Bouw Medewerker Bouwtoezicht Medewerker Bouwtoezicht en Handhaving Medewerker Centrum Jeugd en Gezin Medewerker Cliëntadministratie Medewerker Crisisinterventieteam Medewerker erfgoed en monumenten Medewerker Jeugdteam Medewerker planologie Medewerker Sociaal Team gericht op Jeugd Medewerker Veilig Thuis Medewerker Vergunningen APV Milieu inspecteur Netwerkregisseur Jeugd OK-Assistent (alleen dagdiensten) OK-Assistent (alleen dagdiensten) Oncologie Verpleegkundige Oncologieverpleegkundige Ondernemende Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Veilig Thuis Onderzoeker Veilig Thuis Operatieassistent (Leaseauto optioneel) Operatieassistent (Leaseauto optioneel) Opleider / GZ-Psycholoog Ouderenzorg Opleider Ouderengeneeskunde / SO Orthopedagoog-Generalist (GZ-psycholoog) Ouderenpsychiater Ouderenpsycholoog Pedagogisch Medewerker A Penitentiair Arts (16-36 upw) Planeconoom Planeconoom Planeconoom Planoloog/Planjurist Programmamanager Jeugd Projectleider civiele techniek Projectleider Civiele Werken Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling Projectleider Verkeer Projectmanager Veiligheid Jeugd Psychiater As-2 Problematiek Psychiater Complexe Problematiek Psychiater Doelgroep Kind en Jeugd Psychiater GGZ (alleen diensten) Psychiater GGZ (alleen diensten) Psychiater High & Intensive Care Psychiater Licht Verstandelijke Beperking (LVB) Psychiater Persoonlijkheidsstoornissen Psychiater Persoonlijkheidsstoornissen Psycholoog Arbeid en Gezondheid Psycholoog Arbeid en Gezondheid Re-integratieconsulent Reclasseringswerker Toezicht Recovery Verpleegkundige Recruitment Consultant Recruitment consultant Onderwijs Regiomanager / GZ-psycholoog (schaal 70) Regionaal Projectleider Huiselijk Geweld Schuldhulpverlener SEH Verpleegkundige Senior adviseur verkeer en vervoer Senior Adviseur Zorginnovatie Senior beleidsmedewerker Grondzaken Senior Bestemmingsplanjurist Senior Bestemmingsplanjurist Senior Bestemmingsplanjurist Senior Jurist Bestemmingsplannen Senior Jurist bezwaar en beroep Senior Jurist Vergunningverlening Senior Maatschappelijk Werker Sociaal Wijkteam Senior medewerker vergunningen Senior Psychiater Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Verpleegkundige Sociaal Verpleegkundige Specialist Ouderengeneeskunde (Geen Diensten) Specialist verzuim & WIA Specialistisch ondersteuner Jeugd GGZ SPH / GGZ-agoog Verslaving SPV die Verpleegkundig Specialist wil worden Stedenbouwkundige Teamleider GZ-psychologen Teamleider GZ-psychologen Teammanager Vluchtelingenzorg Teammanager Vluchtelingenzorg Teammanager Vluchtelingenzorg Toezichthouder ( BAG ) Toezichthouder Bouw Toezichthouder Openbare Ruimte Triagemedewerker Veilig Thuis Vastgoed Jurist Vastgoed Jurist Vastgoed Jurist Vergunningverlener Milieu Vergunningverlener Wabo Vergunningverlener Wabo Verkeerskundig Adviseur Verkeerskundige Verkeerskundige Verkeerskundige Verkeersplanoloog Verpleegkundige Acute Dienst Verpleegkundige met coördinerende taken Verpleegkundige met ziekenhuis ervaring Verpleegkundige Specialistische Thuiszorg Verpleegkundige Specialistische Thuiszorg Verslavingsarts Verslavingspsycholoog Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG (PG) Verzorgende IG 24-28 WABO casemanager WABO casemanager Werkmeester Taakstraffen 16 upw Werkmeester Taakstraffen oproepbasis / ZZP Werkvoorbereider Groen en Spelen Wijkverpleegkundige Wijkverpleegkundige WMO-consulent WMO-consulent WMO-consulent Woonbegeleider WOZ taxateur Zelfstandig ervaren Bedrijfsarts
Ga naar OTSO.nl