Matchpartner

Als gespecialiseerd bureau voor werving & selectie, detachering en arbeidsmobiliteit voegt Matchpartner waarde toe aan het samenbrengen van opdrachtgevers en kandidaten. Dit doen we met ervaring, kennis en focus binnen de sectoren:

Zorg & Welzijn
Re-integratie & Verzuim
Gemeente
Commerciële Arbeidsbemiddeling
Arbeidsmobiliteit

Het zijn verschillende sectoren die vragen om uiteenlopende benaderingen, met toch één oplossing: de beste match tussen opdrachtgever en werknemer, of tussen project en interimmer. Om deze oplossing te realiseren, werken er bij Matchpartner vakvolwassen consultants met een professionele achtergrond in de betreffende sector waarvoor zij werven en selecteren. We laten u graag onze toegevoegde waarde ervaren.

Lopende vacatures van Matchpartner
Accountmanager Sociaal Domein Administratief Medewerker Jeugd & Regie Administratief medewerker Jeugd/ WMO Administratief medewerker WMO Adviseur Bedrijfsbureau Ruimte Adviseur gronduitgifte Adviseur Veiligheid Adviseur Veiligheid Afdelingsmanager Beleid en Ontwikkeling Allround WMO-consulent Ambulanceverpleegkundige (met opleiding) Arts Bouwsector Arts Bouwsector Backoffice medewerker burgerzaken/Coach on the job Basisarts GGZ (alleen diensten) Basisarts Ouderenzorg Basisarts Verslavingszorg Basisarts Verstandelijk Gehandicapten Basispsycholoog Begeleider Wmo (Ambulant) Begeleider Wmo (Ambulant) Beleidsadviseur bestemmingsplannen/projectbegeleid Beleidsadviseur Participatie & Inkomen Beleidsmedewerker Grondzaken Beleidsmedewerker Verkeer Bestemmingsplan Jurist Bouwinspecteur Bouwinspecteur Bouwplantoetser Bouwplantoetser Casemanager Verzuim Casemanager Verzuimspecialist Casemanager Wabo Casemanager Ziektewet Casusregisseur Casusregisseur Constructeur Constructeur Consulent Expertise Team Consulent Inkomen Consulent Inkomen/Bijzondere Bijstand Consulent Jeugd Consulent Schuldhulpverlening Consulent WMO Consulenten Inkomen Consulenten Inkomen Consultant Arbeidsbemiddeling Consultant Verzuimadvies Coördinerend GZ/KP Psycholoog Kinderbescherming Docent Biologie Docent Biologie Docent CKV Docent Duits Docent Economie Docent Economie Docent Economie Docent Economie Docent Engels Docent Engels Docent Engels Docent Frans Docent Groen Docent Lichamelijke Opvoeding Docent Natuurkunde Docent Natuurkunde Docent Natuurkunde Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Scheikunde Docent Scheikunde Docent Wiskunde en Rekenen Docent Wiskunde en Rekenen Docent Wiskunde en Rekenen Docent Zorg & Welzijn Ergotherapeut Ervaren Psycholoog Verslavingszorg Financieel / Administratief medewerker Frontoffice medewerker burgerzaken Gedragsdeskundige Intramuraal Gedragsdeskundige MVB Gedragskundige Veilig Thuis Gedragswetenschapper Gedragswetenschapper Gezinsmanager instroom Groepsleerkracht (startend) GZ Psycholoog / Coördinator Kwaliteit GZ-psycholoog Excellente Ouderenzorg Helpende (niveau 2) ICT Manager Inkomensconsulent Inspecteur Bouw Intercedent (e) Jeugdarts Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer Jeugdbeschermer instroom Jeugdconsulent Jeugdconsulent Jeugdconsulent Centrum Jeugd en Gezin Jeugdconsulent gemeente Jeugdconsulent Sociaal Team Jeugdhulpverlener Jeugdzorg Professional Junior Casemanager Junior Casemanager Verzuim WIA Junior Jurist Sociale Zekerheid Junior Projectleider 'Oplaadpalen' Juridisch Adviseur Handhaving Juridisch adviseur parkeren en verkeer Jurist Bezwaar en Beroep Klantmanager Doelmatigheid Klantmanager Doelmatigheid / Jobcoach Klantmanager Inkomen Klantmanager Inkomen Klantmanager Schuldhulpverlening Klantmanager Werk 'Jongeren' Klantmanager WMO/Procesregisseur Klinisch Psycholoog As-2 Problematiek Kwaliteitscoördinator WMO/Jeugd Kwaliteitsmedewerker Kwaliteitsverpleegkundige (niet aan bed en geen na Leerwerkbegeleider Maatschappelijk Werker Meldpunt Medewerker Bouw Medewerker Bouwtoezicht en Handhaving Medewerker Centrum Jeugd en Gezin Medewerker Jeugdteam Medewerker Sociaal Team gericht op Jeugd Medewerker Sociaal Wijkteam Medewerker Sociaal Wijkteam Jeugd Medewerker Veilig Thuis Medewerker Veilig Thuis Medewerker Veilig Thuis Meewerkend teamleider HBO Verpleegkundige Meewerkend teamleider Revalidatie Omgevingsmanager Oncologie Verpleegkundige Oncologieverpleegkundige Oncologieverpleegkundige Onderzoeker Jeugdzorg Onderzoeker Veilig Thuis Onderzoeker Veilig Thuis Onderzoeker Veilig Thuis Onderzoeker wachtlijsten Operatieassistent (Leaseauto optioneel) Opleider / GZ-Psycholoog Ouderenzorg Opleider Ouderengeneeskunde / SO Orthopedagoog Generalist Ouderenpsychiater P&O Adviseur Pedagogisch Medewerker A Procesregisseur Veilig Thuis Programmamanager Jeugd Projectleider Implementatie Kwaliteitsborging WMO/ Psychiater As-2 Problematiek Psychiater Complexe Problematiek Psychiater GGZ (alleen diensten) Psychiater GGZ (alleen diensten) Psychiater Licht Verstandelijke Beperking (LVB) Psychiater Persoonlijkheidsstoornissen Psycholoog Arbeid en Gezondheid Psycholoog Arbeid en Gezondheid Psycholoog Arbeid en Gezondheid Psycholoog Persoonlijke Effectiviteit Re-integratieconsulent Reclasseringswerker Diagnose & Advies Reclasseringswerker Toezicht Reclasseringswerker Toezicht Verslavingszorg Regievoerder Excellente Ouderenzorg (GZ Psycholoog Regievoerder Excellente Ouderenzorg (GZ Psycholoog SEH Verpleegkundige Senior adviseur verkeer en vervoer Senior Adviseur Zorginnovatie Senior beleidsmedewerker Grondzaken Senior Bestemmingsplanjurist Senior Bestemmingsplanjurist Senior Bestemmingsplanjurist Senior Jurist Bestemmingsplannen Senior Jurist Vergunningverlening Senior Maatschappelijk Werker Sociaal Wijkteam Senior Teamleider Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Medisch Verpleegkundige Specialist verzuim & WIA SPV die Verpleegkundig Specialist wil worden Startende ondernemer in het sociaal maatschappelij Teamleider in de ouderenzorg (niet aan bed) Trainee Recruitment Consultant sociaal-maatschappe Vacature Verpleegkundigen SEH, IC, CCU Verkeersplanoloog Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg Verpleegkundige Verpleegkundige Verpleegkundige Alarmering Verpleegkundige met ziekenhuis ervaring Verpleegkundige met ziekenhuis ervaring Verpleegkundige met ziekenhuis ervaring (alleen da Verpleegkundige Specialistische Thuiszorg Verpleegkundige Specialistische Thuiszorg Verslavingspsycholoog Vertrouwensarts Jeugd (parttime of fulltime) Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG (PG) Verzorgende IG - doelgroep Somatiek Verzorgende IG - Kleinschalig wonen Verzorgende IG - Kleinschalig wonen Verzorgende IG 24-28 Verzuimspecialist Werkcoach 'afstand arbeidsmarkt' Werkcoach 'ontheffing arbeidsverplichting' Werkmeester Taakstraffen 16 upw Wijkverpleegkundige Wijkverpleegkundige WMO Consulent WMO-consulent WMO-consulent WMO-consulent WMO-professional Woonbegeleider
Ga naar OTSO.nl