PinkRoccade Healthcare

Alles wat PinkRoccade Healthcare doet, wordt gestuurd door kennis van de zorg. Het kleurt onze manier van werken en verhoogt de kwaliteit van onze services. We hebben er de competenties voor in huis en richten die op de verschillende sectoren binnen de zorg.

Creëren van zorgwaarde
In co-creatie werken we aan zorgverbetering; samen met professionals in de zorg, zorggebruikers en mantelzorgers optimaliseren wij de beleving, interactie en informatie voor iedere partij in het zorgsysteem door het creëren van naadloze verbindingen. Wij baseren ons denken in de wereld van de zorggebruiker en creëren systemen waar de zorggebruiker om vraagt. Wij baseren zorgwaarde op techniek, verbindingen op systemen, dialoog op interfaces. Zo automatiseren wij processen in de zorg en ondersteunen wij de opdrachtgever door hem te sturen in de richting van de wensen van zijn klant en hem te ontzorgen op het punt van de techniek.

Antwoord op complexiteit
Het realiseren van daadwerkelijke zorgverbetering vraagt om een herconfiguratie van het zorgstelsel naar dialooggestuurde zorg. Cruciale uitdaging is hierbij om de stijgende complexiteit en het volume van het huidige stelsel in te dammen. Daarvoor is een andere inrichting van de zorg-infrastructuur nodig, die over alle partijen en systemen heen gaat, en die maximale ruimte biedt voor inzichten en ervaringen van professionals in de zorg, zorggebruikers en mantelzorgers.

Verbinden als oplossing
Wij werken doorlopend aan die zorgverbetering. We ontwikkelen en implementeren zorgspecifieke oplossingen die de dialoog in de zorg stimuleren en faciliteren. Belangrijk daarbij is het opvoeren van de intelligentie en efficiency van zorgverlening, onder andere door het realiseren van multidisciplinaire kennisdeling tussen professionals onderling, het verbeteren van de inzichtelijkheid en personalisatie van medische gegevens voor zorggebruikers en het faciliteren van contact tussen zorggebruikers en mantelzorgers onderling.

Onze dienstverlening
We bieden diensten aan de curemarkt die tot verbinding leiden met de care- en GGZ-markt, en we bieden applicaties aan de care- en GGZ-markt die een veilige en efficiënte uitwisseling van gegevens mogelijk maken, onderling en met de cure-aanbieders. Zo creëren we een omgeving voor het faciliteren van de marktwerking in de sector, maar ook voor het stimuleren van gezond gedrag en het verkleinen van de aanspraak op zorg. Zo werken wij aan de inrichting van het toekomstige zorglandschap en maximalisering van zorgwaarde.

Ga naar OTSO.nl