JAMwerkt.nl

JAMwerkt.nl is een echte challenger in de uitzendbranche. In 2012 zijn we gestart met de missie om de uitzendbranche volledig te vernieuwen door jongeren de mogelijkheid te bieden om via een online werkplatform betaalde werkervaring op te doen in hun eigen regio. Via www.JAMwerkt.nl kunnen jongeren namelijk in hun online werkagenda aangeven wanneer ze beschikbaar zijn om te werken én kunnen ze zelf aangeven in welke sectoren ze werkervaring willen opdoen.
Naast het flexibele dagjeswerk, focussen we ons vooral op bijbanen, vakantiewerk, fulltime werk én startersfuncties. We zijn inmiddels in bijna de helft van Noord-Brabant en vanuit daar willen we in de rest van Nederland uitbreiden. We geloven namelijk in een lokale aanpak. Per regio hebben we een accountmanager/regiomanager aangesteld die ervoor zorgt dat lokale starters aan de slag kunnen bij lokale bedrijven. Aangesloten bedrijven kunnen via de Talentenbank real-time onze beschikbare kandidaten bekijken én uitnodigen.
In omliggende regio's zijn we altijd op zoek naar uitbreiding, zodat we zo veel mogelijk jongeren en lokale bedrijven met elkaar kunnen verbinden.

Ga naar OTSO.nl