Thebe

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. We bieden wijkverpleging en zorg in onze woonzorgcentra.

In onze visie is elke zorgvrager uniek, met ieder een eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften. Mensen (moeten) ervaren dat hun eigen, persoonlijke zorgbehoeften en mogelijkheden centraal staan, ook wanneer zij gebruik maken van zorg of ondersteuning door anderen, hetzij uit het informele, dan wel uit het formele circuit.

Ga naar OTSO.nl