Streetwise fundraising

Streetwise Fundraising helpt goede doelen om face2face hun maatschappelijke basis te verbreden. Steeds weer ontwikkelen we nieuwe manieren om consumenten duurzaam toe te laten treden tot de achterban van onze opdrachtgevers. Dat is in de loop der jaren niet gemakkelijker geworden. Maar wel steeds uitdagender! Wij scheppen er groot genoegen in om steeds weer voorop te lopen in het doen van nieuwe ontdekkingen. Meer dan de helft van onze innovaties mislukt. Maar dat wat lukt, na vallen en opstaan, levert prachtig mooie pareltjes op.

Zo was Streetwise het eerste bureau in Nederland dat in 2002 direct dialogue donateurwerving voor gezondheidsfondsen realiseerde. Ook waren wij het eerste bureau met een landelijk dekkend kantorennetwerk en het eerste bureau dat landelijk en schaalbaar deur-aan-deurwerving verzorgde. We ontwikkelden samen met een 15-tal leidende goede doelen in 2005 de Goede Doelenwinkel en in 2006 de Stichting Goede Doelen Kinderambassadeurs. In 2007 kregen we een innovatiesubsidie voor de ontwikkeling van Streetwise Mobiel Werfsysteem op PDA’s. Samen met opdrachtgevers hebben we in de jaren daarna het Streetwise dienstverleningsconcept geëxporteerd naar Spanje en Duitsland. Met de oprichting van Streetwise Event Promotions hebben we een volledig nieuwe eigentijdse dimensie gegeven aan promotie- en marketingactiviteiten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties in de beleveniseconomie. Onze pioniersrol in Europa bij de verkenning van de mogelijkheden die de iPad biedt heeft geleid tot vrijwel 100% navolging door alle serieuze marktpartijen. De volgende innovatiefase bij Streetwise behelst de naadloze integratie van marketing communicatie, loyaliteits-, motivatie-, compliance- en kwaliteitsprogramma’s. Hierdoor kunnen opdrachtgevers jaar op jaar rekenen op een concurrerend rendement op hun fondsenwerfbudgetten.

Wij vinden het geweldig inspirerend om met constante innovatie onze dienstverlening aan goede doelen steeds weer verder te verbeteren. Het motiveert ons zeer dat de donateurs die wij werven een serieuze geldstroom op gang brengen voor onze opdrachtgevers die daarmee een steentje bijdragen aan een betere wereld.

Ga naar OTSO.nl