Diamant-groep/18k

De Diamant-groep biedt werk en begeleiding aan een kandidaten - veelal met een arbeidsbeperking - die ondersteuning nodig hebben om te gaan en blijven werken. Haar missie: ‘een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt’. Hierbij werkt zij nauw samen met gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet en zoekt actief naar nieuwe modellen en initiatieven.

Ga naar OTSO.nl