Dimensys Business Consultants

PROCESS & IT CONSULTING
Informatie heeft veel waarde in het bedrijfsleven. Of het nu gaat over het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het integreren van de verschillende schakels in een waardeketen of het vergroten van de voorspelbaarheid van het primaire proces. Dimensys acteert op het snijvlak van business en Informatie Technologie. Omdat de hedendaagse business niet meer zonder IT kan en omdat IT pas écht werkt met de business processen als vertrekpunt.

Ga naar OTSO.nl