PharmaPartners

PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijns zorgorganisaties.Samenwerken is de basis van ons bedrijf en onze IT-oplossingen. Met innovatieve ontwikkelingen dragen we bij aan kwalitatief hoogwaardige, betaalbare, doelmatige en toegankelijke zorg.

Uw uitdaging, onze uitdaging
Betere, efficiëntere en goedkopere zorg, dat is de uitdaging waar we als maatschappij voor staan. We worden ouder en leven ongezonder, daardoor nemen de zorgvraag en zorgkosten toe. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af. De overheid zoekt de oplossing in marktwerking, ketenzorg, een grotere betrokkenheid van de patiënt (Gezondheid 2.0) en prestatiebekostiging. IT is een onmisbare randvoorwaarde. Met onze klanten en co-creators anticiperen we op deze ontwikkelingen.

Gebruikers centraal
Onze klanten weten als geen ander wat er speelt en welke IT-ondersteuning de huisartspraktijk, het gezondheidscentrum en de (ziekenhuis)apotheek nodig heeft. Met onze gebruikersraden en applicatiebeheercommissies maken we keer op keer verantwoorde keuzes, gericht op het stroomlijnen van werkprocessen en het vergroten van de kwaliteit van zorg.

Geïntegreerde oplossingen
Strategische samenwerking met partnerbedrijven is een vereiste om te blijven voorzien in de IT-behoefte van de snel veranderende zorgmarkt. Met VitalHealth Software ondersteunen we bijvoorbeeld de ketenzorg, met Intramed bieden we een geïntegreerde oplossing voor eerstelijnscentra en met Arts en Zorg voorzien we in de informatiebehoefte van zorggroepen. Lees meer over onze co-creators.

Excelleren met Total Specific Solutions
Total Specific Solutions (TSS) is sinds januari 2011 het solide fundament onder PharmaPartners. Met ruim 1.800 medewerkers en dertien vestigingen is TSS een van de grootste niet-beursgenoteerde IT-ondernemingen van Nederland. Alle TSS-bedrijven zijn IT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector. Waar mogelijk versterken ze elkaar. PharmaPartners bedient met TSS-collega PinkRoccade Healthcare het volledige spectrum van de zorg:
- Apotheken en huisartsen
- Ziekenhuizen
- GGZ-organisaties
- Care-organisaties (Thuiszorg, verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg

Ga naar OTSO.nl