PinkRoccade Local Government

De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met u doorlopend voor nieuwe oplossingen

Ga naar OTSO.nl